Wachtlijst

Wachtlijst

Sinds een aantal jaar heeft het SBO in Gouda te maken met meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen. Daarom zullen  we een wachtlijst moeten hanteren voor een aantal groepen. Dit geldt voor de tussentijdse instroom gedurende het schooljaar. 

Gedurende de periode dat uw kind op de wachtlijst staat, is hij of zij waarschijnlijk ingeschreven bij een ‘reguliere’ basisschool. Als dit een school van Stichting Klasse is, is het mogelijk om via de intern begeleider extra ondersteuning aan te vragen voor uw zoon of dochter. Uw kind krijgt dan begeleiding op maat totdat hij of zij daadwerkelijk kan worden ingeschreven op SBO Het Avontuur.  

De kinderen die op de wachtlijst staan hebben voorrang bij plaatsing en worden geplaatst op volgorde van binnenkomst. Op dit moment, juli 2020 is er nog een enkele plek beschikbaar in de kleutergroep en in de middenbouw. De groepen 3 en 4 in de onderbouw en de groepen 7 en 8 in de bovenbouw zitten bij aanvang schooljaar 2020-2021 vol. Voor die groepen hanteren wij een wachtlijst.

Bent u benieuwd naar het reilen en zeilen op Het Avontuur, dan nemen wij graag de tijd om gedurende het lopende schooljaar u te ontvangen op onze informatie ochtenden. U kunt zich hiervoor aanmelden via het contactformulier.