Eigen expertise

Eigen expertise

Onderwijs is een gecompliceerd vak. Om aan de onderwijsbehoefte van onze leerlingen te kunnen voldoen is het van belang dat er op onze school veel expertise aanwezig is. Zo hebben wij de beschikking over:

- een rekenspecialist
- een taalspecialist
- een snappetspecialist (ICT)
- een zorgcoördinator
- een intern begeleider voor de onderbouw
- een intern begeleider voor de middenbouw
- een gedragsspecialist
- een vakleerkracht bewegingsonderwijs (dinsdag t/m donderdag)
- een psycholoog

Daarnaast onderhouden we een nauwe samenwerking met:
- een schoolmaatschappelijk werker
- de jeugdgezondheidsarts

Wij werken ook samen met extern deskundigen op het gebeid van logopedie en fysiotherapie.Twee zelfstandig gevestigde logopedistes en een zelfstandig gevestigde fysiotherapeute zijn op verschillende dagen in de school aanwezig om extra ondersteuning te bieden aan kinderen, die problemen hebben met de grove en fijne motoriek of taal-spraakproblemen hebben. 

- Logopediepraktijk Reeuwijk: Margret Muntjewerff
- Praktijk voor Logopedie Gouda: Diane Willemsen
- De leeuwensprong: Monique Muijselaar (Fysiotherapie)