Speciaal Basisonderwijs groep 1 t/m 8

Speciaal Basisonderwijs groep 1 t/m 8

Speciaal Basisonderwijs
SBO Het Avontuur is een school voor Speciaal BasisOnderwijs. In veel opzichten lijken wij sterk op een gewone reguliere basisschool. Dat is precies wat we willen! Kinderen moeten niet het idee hebben dat ze in een speciale schoolsituatie terechtkomen. Dit zou uw kind onzeker kunnen maken en het over school praten met vriendjes en vriendinnetjes lastig kunnen maken. De praktijk is dan ook, dat kinderen van Het Avontuur tegen andere kinderen met trots over hun school praten en dat ze zekerheid in zichzelf terugvinden!

Als uw kind op Het Avontuur komt, stelt de psycholoog samen met de groepsleerkracht een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Dit is verplicht voor alle leerlingen met een TLV. In het OPP leggen we vast welk niveau van uw kind wordt verwacht en de doelen waar we met uw kind naartoe werken. In het OPP worden ook de resultaten uw kind vastgelegd. Voor elk kind op Het Avontuur werken we met leerroutes en prognoses. Op basis van het OPP geeft de leerkracht uw kind onderwijs en begeleiding op het eigen niveau, waarmee aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan worden voldaan.

Hoe uw kind zich ontwikkelt, volgen we op de voet. Regelmatig worden bijvoorbeeld methode- en nietmethodetoetsen afgenomen om inzicht te krijgen in hoe de cognitieve ontwikkeling (het leren) verloopt. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt uiteraard gevolgd, onder andere via ZIEN! een signaleringsinstrument voor de sociaal emotionele ontwikkeling.

Leerlingen
De vraag welke leerlingen Het Avontuur bezoeken is lastig te beantwoorden. Het enige dat gezegd kan worden is dat alle leerlingen van Het Avontuur een specifieke onderwijsbehoefte hebben, waar op een reguliere basisschool niet aan kan worden voldaan. Leerlingen bij ons op school hebben uiteenlopende verstandelijke capaciteiten. Er kan sprake zijn van verschillende belemmeringen waardoor ze in het regulier niet goed meekomen. Deze belemmeringen kunnen zich voordoen op alle gebieden waarin kinderen zich ontwikkelen zoals de verstandelijke, de zintuiglijke, de motorische, de sociale en/of de emotionele ontwikkeling.

Ondanks de kwaliteit die we in huis hebben is onze school niet voor ieder kind geschikt. Ons type onderwijs, onze school, neemt een middenpositie in en heeft een omvangrijk werkgebied tussen het reguliere basisonderwijs en alle typen van speciaal onderwijs.