Aanmelden

Aanmelden

Hoe werkt het?

20-06-2023: UPDATE:
Voor het aankomend SCHOOLJAAR 2023-2024 is er nog een enkel plekje in leerjaar 1, 2 en 3, mits passend bij de onderwijsbehoefte(n) en de cognitieve ontwikkeling van de leerling. 


In de leerjaren 4, 5, 6, 7, en 8 kunnen wij voor schooljaar 2023-2024 GEEN leerlingen meer plaatsen. 
Voor deze leerjaren werken wij met een wachtlijst. Wilt u een plek op de wachtlijst, dan kunt u een aanmelding doen door een digitaal aanmeldformulier in te vullen en de TLV hieraan toe te voegen. U krijgt dan van ons bericht over de plek op de wachtlijst. 
 
SBO Het Avontuur is geen basisschool waar elke 4 jarige terecht kan. Bij de wet is bepaald dat er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig is voor de plaatsing in het speciaal basisonderwijs (SBO). Veel van onze kinderen starten eerst op een reguliere basisschool.

Zodra er een TLV SBO is afgegeven door het Samenwerkingsverband Midden Holland, kunt u uw kind aanmelden op het SBO. 

U kunt een aanmeldformulier voor het SBO aanvragen bij de Intern begeleider van de huidige school of door middel van het invullen van het contact formulier.

U krijgt dan een aanmeldformulier toegestuurd met de vraag deze ingevuld te retourneren. Dit aanmeldformulier voor de 3 SBO scholen uit het Samenwerkingsverband is dezelfde. Op dit aanmeldformulier geeft u aan welk SBO uw voorkeur heeft, te weten;

  • SBO Park en Dijk
  • SBO De Oostvogel
  • SBO Het Avontuur.

Dit aanmeldformulier stuurt u samen met de TLV naar de school.
Let op! Deze aanmelding is nog geen inschrijving.

Zit uw kind op dit moment op het MKD en is er een 1e deskundige advies SBO afgegeven? Dan hoeft u niet te wachten op de TLV en kunt u uw kind alvast aanmelden. Met het aanmeldformulier stuurt u het 1e deskundige advies mee.

U kunt ook het online Aanmeldformulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

De aanmelding wordt omgezet naar een inschrijving als er plek is in de groep waar de leerling het beste zou passen, kijkend naar de onderwijsbehoeften en de cognitieve ontwikkeling. Dit besluit wordt genomen binnen 6-8 weken na aanmelding.

Tijdens het schooljaar zijn er vaste instroommomenten voor nieuwe leerlingen;

  • na de zomervakantie
  • na de herfstvakantie
  • na de kerstvakantie
  • na de voorjaarsvakantie
  • na de meivakantie