Aanmelden

Aanmelden

Hoe werkt het?

SBO Het Avontuur is geen basisschool waar elke 4 jarige terecht kan. Bij de wet is bepaald dat er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig is voor de plaatsing in het speciaal basisonderwijs (SBO). Veel van onze kinderen starten eerst op een reguliere basisschool.

Zodra er een TLV SBO is afgegeven door het Samenwerkingsverband Midden Holland, kunt u uw kind aanmelden op het SBO. 

U kunt een aanmeldformulier voor het SBO aanvragen bij de Intern begeleider van de huidige school of door middel van het invullen van het contactformulier. U krijgt dan een aanmeldformulier toegestuurd met de vraag deze ingevuld te retourneren. Dit aanmeldformulier voor de 3 SBO scholen uit het Samenwerkingsverband is dezelfde. Op dit aanmeldformulier geeft u aan welk SBO uw voorkeur heeft, te weten;

  • SBO Park en Dijk
  • SBO De Oostvogel
  • SBO Het Avontuur.

Let op! Deze aanmelding is nog geen inschrijving.

De aanmelding wordt omgezet naar een inschrijving als er plek is in de groep waar de leerling het beste zou passen, kijkend naar de onderwijsbehoeften en de cognitieve ontwikkeling. Dit besluit wordt genomen binnen 6-8 weken na aanmelding.

Tijdens het schooljaar zijn er vaste instroommomenten voor nieuwe leerlingen;

  • na de zomervakantie
  • na de herfstvakantie
  • na de kerstvakantie
  • na de voorjaarsvakantie
  • na de meivakantie