Ons verhaal

Ons verhaal

"Samen op Pad, Samen op Avontuur"

Wij geloven dat we met positiviteit en het aanbieden van structuur en voorspelbaarheid in een klimaat van veiligheid en vertrouwen het beste uit de leerlingen kunnen halen.

Op Het Avontuur geven we je een basis mee voor het leven en bieden we jou aan wat jij nodig hebt om uit te groeien tot een trotse, zelfbewuste, nieuwsgierige wereldburger die met een open blik in de wereld staat.

SBO Het Avontuur is een openbare School voor Speciaal Basisonderwijs. Op SBO Het Avontuur zitten leerlingen met een specifieke onderwijsbehoeften op cognitief en/of sociaal - emotioneel gebied.

Wij bieden een zeer gestructureerde leeromgeving, waarin voorspelbaarheid, veiligheid, vertrouwen en positiviteit de uitgangspunten zijn. 

De school kiest ervoor om rustig en overzichtelijk te zijn. Ons pedagogisch klimaat is een mix van vrijheid geven en grenzen stellen, waarin we in positieve openheid de verbinding aangaan en samen verantwoordelijk zijn voor een veilige en prettige sfeer in een uitdagende, lerende werkomgeving. 

De school is gesitueerd op de eerste verdieping van een multifunctioneel gebouw. De school heeft 8 groepen, verdeeld over 2 bouwen; onderbouw (leerjaar 1 t/m 4)  en bovenbouw (leerjaar 5-8). De leerlingen worden verdeeld over de bouwen op basis van leeftijd. Binnen de leerjaren worden de leerlingen op didactische behoeften bij elkaar ingedeeld. Alle groepen hebben een eigen lokaal waarbij over de inrichting van de lokalen duidelijk eenvormige afspraken zijn gemaakt. In elke groep wordt gebruik gemaakt van dezelfde pictogrammen, time timers, ed.

Daarnaast biedt de school sinds augustus 2023 SO ZML onderwijs aan, voor in totaal 12 leerlingen uit leerjaar 5-6-7 met profiel 4 (op basis van het landelijk doelgroepenmodel van de sectorraad GO), een TLV SO ZML en met uitstroom PRO in samenwerking met SO De Startbaan.