Info
                                                                                                                                             


              Nieuwsbrief:
De nieuwsbrief wordt regelmatig aan de kinderen meegegeven. In de blauwe nieuwsbrief wordt u geļnformeerd over allerlei zaken. De nieuwsbrief wordt direct na het uitdelen ook op onze website geplaatst. Wanneer u de nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen kunt u hiervoor uw e-mailadres doorgeven aan de administratie.
 
              Jaarkalender:   2017-2018:           
U krijgt met deze kalender een overzicht van alle tot nu toe geplande activiteiten gedurende dit schooljaar en u vindt hierin informatie over de dagelijkse gang van zaken. Omdat een deel van de informatie hierin jaarlijks verandert, wordt dit deel elk jaar bijgewerkt.
               Schoolgids:    2017-2019:              

De schoolgids bestaat uit 2 delen. Het algemene gedeelte en de jaarkalender. Mochten er in de loop van het schooljaar wijzigingen plaatsvinden, dan worden die middels de blauwe nieuwsbrief aan u doorgegeven.

              Facebook:
Foto’s en Filmpjes van activiteiten die plaatsvinden op onze school kunt u ook vinden op onze Facebookpagina.