Info
                                                                                                                                             


              Nieuws:
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 gaan alle mededelingen, foto's en filmpjes met betrekking tot de school en alle groepen van SBO het Avontuur voor ouders via het gesloten ouderportaal:
              Jaarinfo:          
U krijgt met deze jaarinfo een overzicht van alle tot nu toe geplande activiteiten gedurende dit schooljaar en u vindt hierin informatie over de dagelijkse gang van zaken. Omdat een deel van de informatie hierin jaarlijks verandert, wordt dit deel elk jaar bijgewerkt.

 
               Schoolgids:    2017-2019:              
             De schoolgids bestaat uit 2 delen: het algemene gedeelte en
             de jaarinformatiebrief voor de leerlingen.               Facebook:
In verband met de veranderde Privacywetgeving plaatsen wij geen informatie, foto's en filmpjes meer op onze Facebookpagina en staat deze inmiddels offline. Wij gebruiken met ingang van schooljaar 2018-2019 het gesloten ouderportaal Social Schools (zie informatie hierboven).