Ouders                                                                                       
 

  Ouderparticipatie:
U als ouder wenst goed onderwijs voor uw kind en voelt zich daarom betrokken bij de school. Daarom staan we samen voor een taak en dit betekent dat we elkaar nodig hebben.
Lees meer

  Medezeggenschapsraad:
De medezeggenschapsraad (MR) is een officieel inspraakorgaan dat iedere school dient te hebben. De MR praat mee over de algemene beleidszaken en adviseert de schooldirectie over bijvoorbeeld de begroting en de vaststelling of wijziging van schooltijden.
lees meer