School
 


                                                                                       
 
  Waar staat de school voor:
Veiligheid, rust, structuur en respect zijn de uitgangspunten binnen ons pedagogisch handelen. De teamleden van SBO het Avontuur willen een veilige omgeving bieden, waar voor iedere leerling kansen en mogelijkheden zijn om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen
Lees meer

  Aanmelding:
Heeft uw kind speciaal basisonderwijs (SBO) nodig? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!                                          
Wij zijn een SBO-school en vinden goede keuzen maken belangrijk. De juiste school kiezen voor uw kind(eren) is niet makkelijk. Daarom kunt u altijd een afspraak maken voor een bezoek aan onze school
Lees meer
 
Wachtlijst: 
Sinds het schooljaar 2016-2017 heeft SBO het Avontuur te maken met meer aanmeldingen dan er beschikbare plaatsen zijn. Om deze reden zullen we helaas een wachtlijst moeten hanteren voor een aantal groepen. Dit geldt voor de tussentijdse instroom gedurende het schooljaar.
Lees meer
             
  Speciaal onderwijs:
Het Avontuur is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Op onze school vindt u moeilijk lerende kinderen
(MLK), kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (LOM) en in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (IOBK). Bij ons kan dus niet ieder kind terecht.
Lees meer

 
  Passend onderwijs:
Eigenlijk zeggen de woorden het zelf al: het gaat om onderwijs, dat voor alle kinderen passend is. Dat betekent dat alle kinderen naar een school gaan waar ze goed onderwijs krijgen en waar - als dat nodig is - extra ondersteuning bij dat onderwijs is.
lees meer