Passend Onderwijs

                                                      

Wat wordt met Passend Onderwijs bedoeld?
Eigenlijk zeggen de woorden het zelf al: het gaat om onderwijs, dat voor alle kinderen passend is.  Dat betekent dat alle kinderen naar een school gaan waar ze goed onderwijs krijgen en waar - als dat nodig is - extra ondersteuning bij dat onderwijs is.

Om Passend Onderwijs mogelijk te maken heeft de Regering een wet aangenomen, die per 1 augustus 2014 in zal gaan. Hierin is geregeld, dat alle mensen die erbij betrokken zijn op de juiste manier met elkaar samenwerken. Het gaat dan om de mensen die in het onderwijs werken, de schoolbesturen, de mensen die bij de Centra voor Jeugd en Gezin werken, de Gemeenten en het Samenwerkingsverband, in ons geval SWV 2814.

lees meer..


Voor meer informatie over Passend Onderwijs kunt u terecht op de website: