Ouderparticipatie
 
                                            

Wanneer je als school van mening bent dat onderwijs en opvoeding onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dan is een goed contact met ouders een vereiste. De belangen van de kinderen dienen de belangen van de school te zijn. U als ouder wenst goed onderwijs voor uw kind en voelt zich daarom betrokken bij de school. Daarom staan we samen voor een taak en dit betekent dat we elkaar nodig hebben.

Globaal gesproken zien we een drietal vormen van ouderparticipatie:
Meedenken, meepraten, meebeslissen over de gang van zaken op school, samen met het team, soms in overleg met het schoolbestuur. Dit vindt plaats tijdens de vergaderingen van de ouderraad en de medezeggenschapsraad.  Deelnemen aan het onderwijs zelf, of aan andere activiteiten die bijdragen tot ontplooiing van onze kinderen. 

De ouderraad van onze school bestaat uit 6 enthousiaste moeders, die ons helpen met allerlei activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, de projectweken, bezoek aan musea en voorstellingen in de Schouwburg e.d.
Er wordt voor iedere activiteit een groepje samengesteld van ouderraadsleden en teamleden. Op vrijdagochtenden helpen 6 moeders ons met het ruilen van de leesboeken van de kinderen in onze bibliotheek. Ook helpen 2 moeders ons met de luizencontrole na iedere schoolvakantie.

De ouderraad komt regelmatig bij elkaar om te overleggen over de organisatie en voortgang van bovengenoemde activiteiten en over allerlei zaken, de school betreffende, die van belang kunnen zijn voor de kinderen en de ouders. De directeur van de school is regelmatig bij dit overleg aanwezig. De penningmeester van de OR maakt jaarlijks een begroting van alle activiteiten, die gedurende het schooljaar worden georganiseerd. Eén keer per jaar organiseren de ouderraadsleden een koffieochtend voor ouders van nieuwe kinderen om hen kennis te laten maken met de school en ervaringen uit te wisselen.