Medezeggenschapsraad
                                   

De medezeggenschapsraad (MR) is een officieel inspraakorgaan dat iedere school dient te hebben. De MR praat mee over de algemene beleidszaken en adviseert de schooldirectie over bijvoorbeeld de begroting en de vaststelling of wijziging van schooltijden. De MR vergadert ongeveer eens per maand. Daarbij is regelmatig de directie aanwezig om de MR te informeren over bepaalde zaken en om samen vast te stellen wat voor de school, de kinderen en het personeel het beste is.    

  Wie zijn lid van de MR?
Van een MR zijn zowel ouders als leerkrachten lid. Op dit moment bestaat de raad uit 2 personeelsleden (Monique Kok en Arco Baas) en twee ouders.

  Kan ik meedoen met de MR?
Ja, graag! Het is goed dat ouders betrokken zijn bij de school, niet alleen door middel van de dagelijkse contacten via de kinderen en leerkrachten, maar ook op andere manieren. Als u denkt dat u een bijdrage kunt leveren binnen de MR of als u meer wilt weten, neem dan contact op met één van onze MR-leden.

  Waar vind ik informatie over de MR?
Op de website en via de nieuwsbrieven verstrekt de MR informatie. Ook op internet is informatie te vinden, bijvoorbeeld op www.infowms.nl.
Tot slot kunt u informatie via school en de MR zelf opvragen.