Speciaal onderwijs
                                              
 
 
Het Avontuur is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Op onze school vindt u moeilijk lerende kinderen, kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden en in hun ontwikkeling bedreigde kleuters. Bij ons kan dus niet ieder kind terecht. De kinderen moeten doorverwezen zijn naar een school voor speciaal basisonderwijs. Als kinderen eenmaal op het Avontuur zitten, ervaren ze dit als heel fijn: ze krijgen onderwijs dat bij hen past en hierdoor is leren leuk!

Omdat het Avontuur een SBO-school is, bieden wij extra zorg. Daarom vindt u bij ons:

Een psychologe. Zij toetst regelmatig de leerlingen en adviseert de
ouders/verzorgers en leerkrachten hoe ze verder kunnen (om)gaan met de
leerlingen.

Een logopediste. Zij geeft extra hulp aan leerlingen die problemen hebben
met de spraak of de taal. Dit gebeurt in overleg met de ouders/verzorgers
en leerkrachten.

Een fysiotherapeute. Zij biedt twee ochtenden in de week extra hulp aan
leerlingen die problemen hebben met de motoriek.

Een schoolmaatschappelijk werker. Zij heeft op verzoek gesprekken en geeft raad aan de ouders/verzorgers en de leerkrachten over hoe ze verder kunnen (om)gaan met de leerlingen
 een gedragsspecialist. Zij helpt en begeleidt leerlingen, die op het gebied van gedrag extra aandacht nodig hebben en heeft op verzoek gesprekken met de leerlingen en geeft raad aan de ouders/verzorgers en de leerkrachten over hoe ze verder kunnen (om)gaan met de leerlingen