Aanmelding
                                                           

Heeft uw kind speciaal basisonderwijs (SBO) nodig? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!
Wij zijn een SBO-school en vinden goede keuzes maken belangrijk. De juiste school kiezen voor uw kind(eren) is niet makkelijk. Daarom kunt u altijd een afspraak maken voor een bezoek aan onze school. U kunt vragen naar de directeur Maartje Smit (aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) of naar de zorgcoördinator Anja van Dal (aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag).

Toelating

Niet ieder kind kan zomaar bij ons terecht. Hier gaat een traject aan vooraf. Het kind moet een zogenaamde toelatingsverklaring hebben.
Het aanvragen van een toelatingsverklaring gebeurt door het invullen van een groeidocument met bijlagen, dat door de intern begeleider van de reguliere basisschool wordt verzorgd. Als blijkt, dat het kind een speciale onderwijsbehoefte heeft dan wordt dit groeidocument besproken in een bovenschools expertiseteam Passend Onderwijs van de Stichting, waartoe uw school behoort. Als de school een school van Stichting Klasse betreft, is dit het Team Ondersteuning Passend Onderwijs (TOP).
Dit team, dat bestaat uit een coördinator, een onderwijsexpert, een orthopedagoog en schoolondersteuners. Zij geven ondersteuning en advies aan de school met betrekking tot de inzet van de eventuele extra ondersteuning voor de betrokken leerling. Mocht het ondanks alle inspanningen toch niet lukken in het reguliere basisonderwijs wordt er gezocht naar een meer passende vorm van onderwijs voor het kind.
Het Team Ondersteuning Passend Onderwijs begeleidt de intern begeleider en de ouders van het kind, als blijkt dat het kind in aanmerking komt voor een toelatingsverklaring. Het groeidocument met ontwikkelingsperspectief wordt in dat geval aangeboden aan de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring van het SWV. 
De Commissie Toelaatbaarheidsverklaring toetst met behulp van het groeidocument en het ontwikkelingsperspectief of de interventies vanuit de basisondersteuning zijn gerealiseerd. De Commissie geeft indien nodig een toelatingsverklaring voor het SBO af, waarna het kind kan worden aangemeld op onze school.